Sådan kan man lede

- Narrativ ledelse i praksis: Fortællinger fra en lederuddannelse


Denne bog fortæller om narrativ ledelse i praksis. Den består af en række beretninger fra personer, som arbejder i forskellige samfundsområder, og som alle har gennemgået DISPUKs efteruddannelse i narrativ ledelse. Hvert kapitel er enhands onberetning om, hvordan forfatterne har brugt uddannelsens metoder og begreber i deres ledelsespraksis. Bogen fortæller, hvad lederne har gjort samt hvilke effekter, det har haft. Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i ledelse i praksis.

Det teoretiske udgangspunkt for den narrative praksis, der beskrives i bogen, udgøres af kulturel psykologi og poststrukturalistisk filosofi.

Allan Holmgren har skrevet bogens indledende kapitel: Fortællingernes magt.


Forfatter: Allan Holmgren (red.)
ISBN: 9788799834082
Sideantal: 238
Forlag: DISPUKs Forlag